Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pismem z dnia 29 sierpnia 2021 r., Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki zawiadamia, że z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. (treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19)

Ministerstwo Edukacji i Nauki co do zasady przewiduje w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 powrót do tradycyjnego, stacjonarnego prowadzenia zajęć w siedzibach uczelni lub ich filiach jako podstawowej formy kształcenia.

Uczelnia podjęła działania w celu realizacji zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Początek roku akademickiego rozpocznie się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w trybie hybrydowym, który stopniowo przekształcany będzie w tryb prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni.

Do zobaczenia w murach WSFiP!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top