Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni kandydaci na studia,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 30 lipca 2021 r, zgłosiła swój udział do realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych nieobowiązkowych zajęć (nieobjętych programem studiów) dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

W ramach tego zadania Uczelnia będzie mogła przeprowadzić dodatkowe nieobowiązkowe zajęcia w zakresie wyrównywania poziomu wiedzy z wybranych przedmiotów, w zakresie wymaganym dla odbycia studiów na określonym kierunku. Zajęcia mają na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top