Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W związku z dużym zainteresowaniem studentów tematem związanym z grafologią, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa wprowadzi do programów nauczania na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Prawo, przedmiot „Grafologia, kryminalistyczne badanie dokumentów”.

Zajęcia poprowadzi Pan Piotr Pindel - technik kryminalistyki, asp. sztabowy w stanie spoczynku, czynny biegły sądowy SO w Bielsku Białej, Krakowie z dziedziny: Ekspertyzy Dokumentów, Techniki kryminalistycznej, Rzeczoznawstwa Uzbrojenia.

Zapytaliśmy Pana Piotra dlaczego grafologia?

Piotr Pindel: Hmmmmnnn.. Cesary Lombrozo - Psychiatra, antropolog i kryminolog etc... powiedział "pismo - tak samo jak słowo mówione - jest uzewnętrznieniem, bezpośrednim przeniesieniem myśli". Grafologia - w ścisłym tego słowa znaczeniu jest" psychologiczną analizą pisma. Stwarza to wachlarz możliwości badawczych, mówiąc baśniowo przeradza badającego w naukowca, deszyfranta, psychologa. Otwiera ona przed osobami zajmującymi się badaniem pisma możliwości poznania tego co jest dla innych tajemnicze, niezrozumiałe, pozwala miedzy innymi na badanie osobowości zabójcy, wiarygodności samobójcy ale też określenie predyspozycji do danego zawodu, stanowiska. Zrozumienie pisma jako metody badań psychologicznych zezwala na dotarcie do często skrywanych przez osoby zaburzonych pokładów chorobowych.

Kryminalistyczne badanie pisma skupia się na analizach treści językowej, układu cech graficznych- formalnych pisma, badania kryminalistyczne dążą do ustalenia prawdy obiektywnej danego zagadnienia, przykładem tego może być badanie podpisów, paraf, wszelkiego rodzaju fałszerstw umów, pożyczkowych, fałszerstw dzieł sztuki, badań wydruków, pisma maszynowego ale o tym obecni i przyszli studenci Uczelni dowiedzą się na zajęciach.

Zachęcam wszystkich do studiowania, ponieważ będą prowadzone ciekawe zajęcia, możliwość poznania nie tylko teorii lecz także praktyki, program oparty będzie na oczekiwaniach studentów wypełniający pewną lukę innych kursów czy studiów podyplomowych wykorzystanie technik specjalnych z innych dziedzin kryminalistyki w badania pismoznawczych.... etc

Jednym słowem – Zapraszam!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top