Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W czasie pandemii i zajęć zdalnych budynek Wyższej Szkoły Finansów i Prawa oraz Bielskiej Szkoły Menadżerów jest dosyć cichym miejscem. Wykładowcom, nauczycielom i pracownikom brakuje gwaru studentów i młodzieży.
Dzisiaj jednak od rana cisza nie ma szans. Ze strzelnicy multimedialnej, mimo odpowiedniego wygłuszenia, dochodzą odgłosy wystrzałów, krzyków, komend. Zapaść w sen zimowy nie ma szans. Zaczyna się tradycyjne od technologicznej rozgrzewki, uruchomienia sytemu trenażera multimedialnego, projektorów. Następnie instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego sprawdzają stan broni i elementów wyposażenia strzelnicy. Oczywiście wszystkie te czynności z zachowaniem rygorów sanitarnych i społecznego dystansu.
Najistotniejszym elementem dzisiejszego dnia jest trening strzelecki i przygotowywanie przez instruktorów nowych, bardziej złożonych scenariuszy zajęć na strzelnicy, które będą wykorzystywane, gdy w murach uczelni ponownie pojawią się studenci i uczniowie. Sporo z nich obejmować będzie strzelanie w sytuacjach przedstawionych na symulacjach multimedialnych, mających postać wyświetlanych filmów. Filmy te to nic innego jak konkretne sytuacje, z którymi może zetknąć się interweniujący funkcjonariusz czy wykonujący zadanie żołnierz. Zrealizowanie ćwiczenia strzeleckiego w tej sytuacji to nie tylko kwestia celności, ale i oddania strzału w momencie, gdy użycie broni było przez prawo dopuszczalne. Do tego nie zapominamy o klasycznych tarczach i strzelaniu precyzyjnym.
Po treningu, gdy cisza ponownie zapanuje na uczelnianych korytarzach, jest czas na konserwację broni, doładowanie akumulatorów i zmianę baterii. Da to gwarancję bezproblemowej eksploatacji, miejmy nadzieję, już w rękach studentów i uczniów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top