Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W sobotę 20 lutego o godz. 15.15 rozpoczyna się kolejny cykl wykładów realizowany we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Biurem Informacji Kredytowej w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to realizowany od 2009 r. na ponad 130 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej, skierowany do studentów i pracowników naukowych, stwarzający możliwość pogłębienia kompetencji finansowych nabywanych w trakcie studiów.
Tematyka wykładów:
  1. Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać? BIK
  2. Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm - BIG IM
  3. Systemy Wymiany informacji Związku Banków Polskich
Prowadzący wykład: Mateusz Zając – Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top