Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ramach współpracy ze szkołami średnimi Wyższa Szkoła Finansów i Prawa prowadzi webinaria dla młodzieży. W dniu 15 lutego 2021 r. został przeprowadzony wykład dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach – klasa logistyków, przez Panią dr hab. Iloną Petryk pt. „Łańcuch Logistyczny”.

Logistyka jest integralną częścią nie tylko cyklu życia produktu, ale także życia każdego. Na co dzień jesteśmy częścią łańcucha logistycznego, w którym wchodzimy w interakcję z innymi uczestnikami poprzez planowanie naszych działań w przestrzeni i czasie, a także wymianę przepływów pieniężnych i przepływów informacji.

Podczas spotkania z młodzieżą szkoły średniej przedstawione zostały zasady działania łańcuchów logistycznych w skali globalnej, w ramach jednego przedsiębiorstwa, a także w życiu prywatnym.

Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem i wiedzą z zakresu logistyki.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne webinaria.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top