Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Kierunek Finanse i rachunkowość otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 65/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie oceny programowej na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę pozytywną, stwierdzając, że proces kształcenia realizowany w WSFiP w Bielsku – Białej umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Spełnione zostały wszystkie z 10 kryteriów oceny.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z Uczelnią oraz Samorządowi Studentów WSFiP za zaangażowanie i pracę nad podnoszeniem jakości kształcenia w Uczelni, czego wymiernym efektem jest uzyskany wynik akredytacji.

dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP
Rektor

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top