Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

dniu 18 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Finansów i Prawa odbyło się spotkanie członków bielskiej Izby Adwokackiej ze studentami kierunku Prawo w ramach akcji Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatura dla Studentów”.

Ze studentami spotkali się reprezentujący Izbę Adwokacką w Bielsku-Białej adwokat Anna Talaga, adwokat Michał Ergietowski oraz aplikant adwokacki Emilia Król. Spotkanie zorganizowane zostało przez Panią dr Alicję Maciejowską, wykładowcę Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, a zarazem opiekuna Koła Naukowego Prawa i Administracji. Celem tego spotkania było przybliżenie arkanów zawodu adwokata oraz zapoznanie studentów z misją przyświecającą osobom wykonującym ten społecznie bardzo istotny zawód.

Dla studentów była to okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu zawodowego Adwokatury Polskiej. Adwokaci bardzo ciekawie opowiedzieli o blaskach i cieniach wykonywania tego wyjątkowego i niezwykle odpowiedzialnego zawodu. Wskazali na to, że jest to zawód, którym trudno się znudzić, wymagający jednak odpowiedniej postawy etycznej oraz ciągłego rozwijania swojej wiedzy.

Dla uczelni przedmiotowe wydarzenie było też realizacją misji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Zapoznawanie studentów z funkcjonowaniem tego zawodu przyczynia się do wzrostu świadomości, jak ważna jest możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego reprezentanta w kwestiach prawnych. Wydaje się, że nadal w społeczeństwie świadomość możliwości uzyskania takiego wsparcie jest zbyt niska. W czym też przeszkadzają pokutujące w społeczeństwie stereotypy związane z zawodem adwokata, a z którymi skutecznie rozprawili się organizatorzy i uczestnicy tego przedsięwzięcie.

Dziękujemy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej oraz Pani dr Alicji Maciejowskiej za to inspirujące spotkanie.

mgr Ewa Grygierczyk-Ciupak
Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top