Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej chętnie nawiązuje relacje z wiodącymi podmiotami otoczenia gospodarczego. Realizacją tej polityki otwartości jest podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozwijania współpracy między Uczelnią a Stowarzyszeniem Śląski Klaster Lotniczy.

W dniu 10 października 2023 roku dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP, Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa oraz Panowie Piotr Kowalczyk i Jarosław Bulanda, Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia Śląski Klaster Lotniczy podpisali wyżej wzmiankowany dokument. W jego ramach strony zadeklarowały gotowość wspólnych działań na rzecz rozwoju sektora lotniczego i dronowego w województwie śląskim, współpracy w zakresie promocji, organizacji wspólnych wydarzeń i wymiany informacji.

Wypełniając literę listu porozumienia konkretnymi działaniami, już 24 listopada 2023 roku, przedstawiciele Uczelni wezmą udział w organizowanej przez Stowarzyszenia Śląski Klaster Lotniczy V edycji konferencji pod nazwą „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów”. Hasłem tej edycji będzie: „Rozwój gospodarczy Województwa Śląskiego dzięki branży dronowej”, to wyjątkowe wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Zachęcamy wykładowców i studentów WSFiP do rejestracji online i zdalnego udziału w tym przedsięwzięciu. Link zostanie do Państwa przesłany. Uczelnia, kształcąc między innymi na kierunkach Logistyka i Bezpieczeństwo wewnętrzne, jest świadoma, jaki wielki potencjał innowacyjności niesie za sobą wykorzystanie, również w tych obszarach, bezpilotowych statków powietrznych. Jest to również efekt ambicji Uczelni, by przekazywana studentom wiedza zawsze miała walor aktualności.

Program wydarzenia

mgr Mariusz Kuliński
prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top