Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Aktualności dla studenta

W dniu 27 maja 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w których to udział wzięli dotychczasowi członkowie Samorządu oraz wszyscy zainteresowani starości grup dziekańskich.

Podczas tego spotkania na nowego przewodniczącego Samorządu Studenckiego, jednogłośnie wybrany został Pan Maciej Matuszewski, który to obecnie jest studentem drugiego roku prawa studiów niestacjonarnych na naszej Uczelni.

Ze strony naukowej do zakresu zainteresowań Pana Macieja zaliczyć należy prawo karne oraz prawo spółek handlowych, z którymi to wiąże on swoją przyszłość zawodową, jako przyszły doktorant oraz adwokat. Ponadto celem zawodowym nowego przewodniczącego jest objęcie w przyszłości opieką prawną sportowców z Podbeskidzia.

Pan Maciej z wykształcenia jest magistrem rehabilitacji, jednakże w związku z dużym doświadczeniem w dziedzinach gastronomii i hotelarstwa zdobytym na przestrzeni lat, obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Hotelu Żywickiego w Przyłękowie. Dzięki pracy na wspominanym stanowisku zdobył on doświadczenie, które to bez wątpienia przyda się na nowo objętej pozycji.

Do celów nowego Przewodniczącego odnoszących się do Samorządu Studenckiego, braci studenckiej oraz Uczelni, zaliczyć należy promocję Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pracę nad ciągłym rozwojem społeczności studenckiej oraz współpracę z Władzami Uczelni, oraz innymi podmiotami w celu maksymalizacji efektywności nauki, która to utoruje absolwentom naszej Uczelni drogę do sukcesu w wybranych przez nich ścieżkach zawodowych.

Życzymy Panu Maciejowi udanej pracy w ramach Samorządu Studenckiego, spełnienia marzeń oraz osiągnięcia zamierzonych celów!

Serdecznie zapraszamy naszych studentów z Ukrainy do skorzystania z darmowej oferty pomocy prawnej w ramach wolontariatu.
Nasza Uczelnia wśród wielu form pomocy postanowiła podjąć działania wspierające studentów w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania pism urzędowych, wniosków, przekazywania informacji o przysługujących świadczeniach, umożliwienia w razie potrzeby kontaktów z notariuszami, kancelariami prawniczymi.
W celu ustalenia szczegółów dotyczących pomocy prawnej prosimy o kontakt z Panem dr Stanisławem Ciupką – Prodziekanem WSFiP.

Tel. +48 33 829 72 10
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W marcu 2020 r. pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, sparaliżowała system edukacyjny nie tylko w Polsce ale na całym świecie, co spowodowało, że szkolnictwo wyższe stanęło przed ogromnym wyzwaniem kształcenia studentów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trosce o dobro i zdrowie studentów również nasza Uczelnia wprowadziła system nauki zdalnej, który sprawdził się w tych trudnych warunkach, co potwierdzają rozmowy ze studentami i wykładowcami.

Władze Uczelni na bieżąco monitorują sytuację epidemiczną wykorzystując nabyte doświadczenia. Wiemy, iż najlepszą droga zdobywania wiedzy jest bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami i dążymy do przywrócenia tej formy kształcenia.

W Nowym Roku Akademickim 2021/2022 Uczelnia planuje wprowadzić model nauki hybrydowej, który polegać będzie na tym, iż część wykładów prowadzonych będzie w postaci zdalnej, natomiast ćwiczenia oraz laboratoria pozostaną w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni. Model ten zapewni z jednej strony maksymalizację efektów uczenia się, budowane relacji studenckich oraz student – wykładowca a z drugiej strony komfort i bezpieczeństwo studiowania.

Jesteśmy przekonani, iż taki model nauczania usatysfakcjonuje obecnych oraz przyszłych studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa,

Życzymy studentom Uczelni powodzenia w czasie trwającej sesji egzaminacyjnej, kandydatom na studia trafnych decyzji związanych z wyborem kierunku studiów.

Do zobaczenia w murach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w Nowym Roku Akademickim 2021/2022 .

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnością. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, chcesz otrzymać dofinansowanie do nauki w szkole wyższej to

szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-uzyskania-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zachęca studentów do udziału w anonimowej ankiecie „Barometr Bielska-Białej”, a także wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich. Wypełnienie ankiety pomoże ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej właśnie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.

Ankieta została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zakładka Mieszkaniec —Bielsko-Biała 2030. Jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych.

Ankieta będzie dostępna do 6 czerwca 2021 r.

Link do ankiety:
https://bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030 lub www.bielskobiala2030.pl

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top