Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu dzisiejszym tj. 29.04.2022 r. uroczyście została podpisana umowa o współpracy pomiędzy J.M. Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jackiem Bindą, prof. WSFiP, a Dziekanem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej adw. Krzysztofem Stecem.

Dzięki wzajemnej współpracy studenci naszej Uczelni z Kierunku Prawo będą mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Izbę Adwokacką prelekcjach, ponadto będą mogli zapoznać się ze strukturami i funkcjonowaniem Izby Adwokackiej. Podjęte przez Uczelnię działania umożliwią poznanie środowiska adwokackiego, co w przyszłości może przełożyć się na ewentualny wybór aplikacji adwokackiej.

Paczki dla seniorów

Prof. dr hab. Jerzy Sielski Kierownik Katedry Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Prawa udzielił w dniu 29.02.2022 r. wywiadu dla Telewizji Polsat. Pan Profesor oprócz pracy naukowo-dydaktycznej pełni liczne funkcje z wyboru w ogólnopolskich komitetach naukowych i redakcjach naukowych oraz w licznych czasopismach o charakterze politologicznym. Pełni funkcję w wielu zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe np. przez wiele lat pełnił funkcję członka panelu recenzenckiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, recenzując ponad 80 grantów ministerialnych. Zainteresowania Pana Profesora koncentrują się na zagadnieniach przywództwa politycznego, terroryzmu i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów politycznych i przywództwa politycznego na dalekim wschodzie.

Treść wywiadu koncentrowała się wokół  kwestii osobowości Prezydenta Rosji W. Putina.

Pan Profesor sugerował, że Prezydent Rosji przez wiele lat był kształtowany przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej co przyczyniło się do nabycia charakteru osoby bardzo autorytatywnej, nie dającej się ponieść emocjom. Specyfika jego działań polega na dynamicznym podejmowaniu decyzji i działań. W ocenie Pana Profesora osoby, które nie podzielają poglądów i decyzji Prezydenta Putina traktowane są często jako przeciwnicy, wrogowie.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top