Rośnie liczba studentów zagranicznych uczelni studiujących w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - stypendystów programu Erasmus+ oraz liczba zagranicznych wykładowców (visiting professors) prowadzących w niej zajęcia.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od kilku lat prowadzi działania związane z umiędzynarodowieniem procesu dydaktycznego. Wynikiem tych prac są liczne projekty międzyanrodowe realizowane z czołowymi ośrodkami akademickimi w Europie jak i na Bliskim Wschodzie. Istotnym elementem procesu umiędzynarodowienia Uczelni jest język wykładowy, którym coraz częściej jest język obcy (np. angielski, włoski). Jest to zgodne z planami Uczelni określonymi w jej Strategii Rozwoju na najbliższe lata.

We wspomnianym procesie umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego Uczelni bardzo istotna jest dobra i efektywna współpraca pracowników naukowo-dydaktycznych, Samorządu Studenckiego, zespołu Buddy System, Biura Współpracy Międzynarodowej WSFiP oraz Centrum Języków Obcych. I tak się to odbywa w WSFiP. Jednym z jej przejawów są spotkania ze studentami pod hasłem "Welcome to WSFiP".

W najbliższy poniedziałek (tj. 14.11.2016) odbędzie się właśnie takie spotkanie studentów Erasmusa, w trakcie którego studenci z różnych krajów (m.in. Syrii, Jordanii, Włoch, Iraqu), przy wsparciu działającego w uczelni Buddy System, zapoznają się z kulturą i geografią krajów uczestników programu Erasmus oraz związanymi z tymi krajami kulinarnymi aspektami.

Uczelnia Wyzsza Roku 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

International and Public Relations Office

Mrs. Agnieszka Smyrska
ERASMUS Plus Departmental co-coordinator and contact person

Tel: +48 33 829 72 27,
e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl

 

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here