Katedra Prawa obejmuje przedstawicieli różnych szczegółowych gałęzi nauk prawnych, tj. cywilistów, administratywistów, karnistów, historyków prawa, konstytucjonalistów i innych.

Prowadzą oni badania naukowe w obszarach swoich specjalności, ponieważ stopnie i tytuły naukowe z zakresu nauk prawnych przyznawane są na podstawie dorobku naukowego skoncentrowanego zasadniczo na określonej gałęzi nauk prawnych, co nie wyklucza oczywiście podejmowania badań z wątkami interdyscyplinarnymi, ale opublikowany dorobek musi odzwierciedlać określone sprecyzowane zainteresowania naukowe.

Samodzielne badania naukowe pracowników Katedry Prawa dotyczą takich zagadnień, jak:

 • zobowiązania cywilnoprawne
 • prawo rzeczowe
 • prawo konsumenckie
 • problemy postępowania cywilnego
 • prawo medyczne i farmaceutyczne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • konstytucyjne prawa i obowiązki obywatelskie
 • odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego
 • historia prawa PRL
 • prawo karne skarbowe
 • problematyka środków represji karnej. 

Tematami wspólnymi podejmowanymi w ramach Katedry Prawa są:

 • problematyka sankcji prawnych
 • problematyka ochrony życia i zdrowia
 • problematyka zmian normatywnych i prawa intertemporalnego
 • prawne aspekty zjawiska migracji
 • problematyka dowodów ze szczególnym uwzględnieniem zakazów dowodowych
 • wady oświadczeń woli
 • wolności obywatelskie. 

Rezultatem badań w tych obszarach są publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych oraz referaty na posiedzeniach Katedry Prawa.

No events
January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top