Pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą wykłady z następujących przedmiotów:

 1. Aspekty kulturowe i narodowościowe jako czynniki stymulujące bezpieczeństwo publiczne
 2. Bezpieczeństwo informacji i systemów (tele)informatycznych
 3. Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki i e-handlu
 4. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w obszarze przygranicznym
 5. Bezpieczeństwo w działalności kadrowej w administracji publicznej
 6. Bezpieczeństwo państwa
 7. Bezpieczeństwo społeczne
 8. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 9. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 10. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 11. Czynności operacyjno rozpoznawcze
 12. Edukacja na potrzeby umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego
 13. Ekspertyza kryminalistyczna
 14. Falsyfikacja banknotów  dokumentów publicznych
 15. Filozofia bezpieczeństwa
 16. Język czeski
 17. Język słowacki
 18. Kryminalistyka
 19. Metodologia badań bezpieczeństwa
 20. Medycyna sądowa
 21. Metody identyfikacji rzeczy i przedmiotów
 22. Metody identyfikacji osób
 23. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 24. Ochrona ludności i infrastruktury gospodarczej oraz społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego -  aspekt planistyczny i praktyczny
 25. Ochrona i zarządzanie informacją w administracji publicznej i biznesie
 26. Ochrona osób, mienia i obszarów
 27. Ochrona środowiska naturalnego
 28. Ochrona własności intelektualnej
 29. Podstawy wiedzy o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Republice Czeskiej 
 30. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej  
 31. Polityka i system podatkowy w Polsce  
 32. Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 33. Profilaktyka i prewencja kryminalna
 34. Psychologia bezpieczeństwa
 35. Przestępczość zorganizowana w Polsce jako zagrożenie bezpieczeństwa gospodarczego i publicznego
 36. Psychologia i socjologia
 37. Psychologia i socjologia pracy
 38. Psychologia sądowa
 39. Rola służb specjalnych w biznesie i administracji publicznej
 40. Rządowe i regionalne strategie zapobiegania przestępczości
 41. Służby specjalne w biznesie i administracji
 42. Społeczne i gospodarcze czynniki rozwoju Euroregionu
 43. Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
 44. Systemy infrastruktury krytycznej w UE i RP
 45. System probacji i funkcjonowanie kurateli sądowej
 46. System ratownictwa w Polsce
 47. System zarządzania kryzysowego RP
 48. Taktyka kryminalistyczna
 49. Techniki inwigilacji detektywistycznej
 50. Technologie informacyjne w biznesie
 51. Terenowe organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 52. Transgraniczna współpraca służb porządku prawnego i ratownictwa
 53. Unijne i polskie prawo celne
 54. Wiktymologia
 55. Współczesne geopolityczne i ekonomiczne uwarunkowania   bezpieczeństwa Polski
 56. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowej
 57. Współczesne zarządzanie w lokalnych systemach bezpieczeństwa 
No events
July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Uczelnia Wyzsza Roku 2016
 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here