Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Wysoka jakość kształcenia

Potwierdzona przez krajowe i zagraniczne akredytacje oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami.

Dofinansowanie studiów

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie stypendiów na każdym etapie studiów.

Studia za granicą

Możliwość zaliczenia części programu studiów w ramach międzynarodowych programów wymiany.

Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Pomoc w znalezieniu stałych lub czasowych miejsc pracy w ramach współpracy z Uczelnią.

Podnoszenie kompetencji językowych

Możliwość potwierdzenia nabytych kompetencji językowych w Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Pomoc stypendialna

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów każdego kierunku od pierwszego dnia.

Indywidualizacja kształcenia

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów w zależności od ich możliwości i potrzeb.

Życie studenckie

Kształtujemy kompetencje społeczne przydatne w karierze zawodowej.

Nowoczesna Infrastruktura

Budynek zaprojektowany na potrzeby szkolnictwa, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Certyfikaty

Możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje.

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top