Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

  • Już wkrótce 14.06.2021 godz. 10:00
    Dzień otwarty online
    Już wkrótce 14.06.2021 godz. 10:00
Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

W dniu 28 maja 2021 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej przeprowadzono webinarium dla policjantów i strażników granicznych poświęcone zwalczaniu cyberprzestępczości. Prelegentem był funkcjonariusz Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Webinarium miało charakter interaktywny, funkcjonariusze mieli możliwość utrwalenia przekazanej wiedzy w przygotowanych przez prowadzącego ćwiczeniach. Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkały się zwłaszcza praktyczne metody działania wykorzystywane w walce z cyberprzestępczością.

Powyższe przedsięwzięcie jest kolejnym realizowanym pro bono przez naszą uczelnię w ramach współpracy ze służbami ochrony porządku prawnego.

29 maja 2021 studenci i wykładowcy kierunku Finanse i Rachunkowość mogli uczestniczyć w webinarium „Środki UE dla Polski na 2021 – 2027 r. Umowa Partnerstwa i Krajowy Plan Odbudowy”. Ten trudny i złożony temat został wyjątkowo interesująco przedstawiony przez Panią Annę Sulińską-Wójcik, Zastępcę Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani Dyrektor w swoim interesującym wystąpieniu wskazała na specyfikę obu źródeł finansowania, dokonując również ich porównania. Znalazł się również czas na liczne pytania, które zostały wywołane wśród studentów przez prezentowane treści. Większość z nich dotyczyła różnych aspektów związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

Na zakończenie prelegentce podziękował i pogratulował zajmującego wykładu dr hab. Jacek Binda, Prof. WSFiP, Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa.

Już 14 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Dzień otwarty on-line Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zachęcamy aby w tym dniu odwiedzić stronę internetową naszej Uczelni i zobaczyć co oferujemy kandydatom na studia.

Chcielibyśmy przedstawić Władze Uczelni, Samorząd Studencki oraz możliwości jakie daje WSFiP dla osób rozpoczynających studia na jednym z Kierunków, które oferujemy: Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Administracja, Informatyka czy Logistyka.

Podczas Dnia otwartego on-linę będzie możliwość przekonać się jak ciekawe potrafią być zajęcia m. in. w strzelnicy multimedialnej, laboratorium kryminalistycznym, czy też jak prowadzone są ćwiczenia w pracowni technik komputerowych w księgowości.

Serdecznie zapraszamy na relacje on-line! www.wsfip.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa od marca br. organizuje cykl webinariów dla młodzieży. Wykładowcy Uczelni spotykają się, w ramach wykładów on-line, z uczniami szkół średnich z terenu Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Żor, Czechowic-Dziedzic, Kęt oraz innych miejscowości, prowadząc zajęcia z zakresu finansów, logistyki, prawa, cyberbezpieczeństwa, kryminalistyki i innych zagadnień związanych z aktualnymi ważnymi sprawami interesującymi młodzież.

Z radością przyjmujemy, napływające do nas podziękowania dla wykładowców oraz pracowników Uczelni oraz świadomość, że wykłady cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i przyczyniają się do poszerzania ich wiedzy.

Projekty

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top