Pracownicy wydawnictwa aktywnie współpracują z Radami Wydawniczymi Wydawnictwami krajowych i zagranicznych, m.in.: 

 • Radą Wydawniczą czasopisma Acta Academica Karviniensia (indeksowane czsopismo w bazie ERIH – 10pkt wg. polskiej metodologii punkowej)
 • Radą Redakcyjną internetowego czasopisma z zakresu bezpieczeństwa „Bezpecnostni sbory.cz”, ISSN 1803-6856. Czasopismo dostępne jest pod adresem www.bezpecnostni-sbory.wbs.cz
 • Radą Naukową czasopisma Aero-Juurnal – International Scientific Journal of Air Transport Industry
 • Zespołem redakcji czasopisma JASF (ang. International Advisory Board of Journal) - Journal of Advanced Studies in Finance; Department of Economics Faculty of Economics Technical University of Kosice

Publikacje składane do Wydawnictwa i spełniające jego wymogi, rejestrowane są w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników Wyższej Szkpły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Otrzymują one punkty, zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny parametrycznej oraz wskaźniki IF zgodnie z zasadami określonymi dla bazy Journal Citation Reports.

Szczegóły związane z punktacją publikacji określa Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Począwszy od 2012 r. punktowane są:
- monografie recenzowane o objętości min. 6 arkuszy wydawniczych,
- rozdziały w monografiach o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego.

Artykuły w czasopismach naukowych punktowane są wg wykazów określonych przez MNiSW, któych wykaz przedstawia poniższe zestawienie.

Lista czasopism punktowanych 2014

Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r. z wykazem czasopism naukowych

Część A  - czasopisma posiadające IF
Część B - czasopisma bez IF
Część C  - czasopisma rejestrowane w ERIH

Lista czasopism punktowanych 2013

Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r. z wykazem czasopism naukowych za rok 2013

Część A  - czasopisma posiadające IF
Część B - czasopisma bez IF
Część C  - czasopisma rejestrowane w ERIH

Lista czasopism punktowanych 2011-2012

Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r. z wykazem czasopism naukowych

Część A  - czasopisma posiadające IF
Część B - czasopisma bez IF, sprostowanie części B
Część C  - czasopisma rejestrowane w ERIH

Lista czasopism punktowanych 2010
(wybrane tytuły pod względem liczbą punktów z lat 2007-2010)

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.

Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

 Lista czasopism punktowanych 2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 18.06 2009 r.

Lista czasopism punktowanych 2008

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.

Lista czasopism punktowanych 2007

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 28.11.2007 r.

Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Lista czasopism punktowanych 2005-2006

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 21.10.2005 r.

Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Lista czasopism punktowanych 2004 (KBN)

Punktacja dla czasopism posiadających IF
Wykaz czasopism bez IF

Lista czasopism punktowanych 1999-2003 (KBN)

Wykaz czasopism i wydawnictw konferencyjnych

Analiza cytowań prowadzona może być zarówno dla pojedynczej publikacji bądź dla całego dorobku autora lub wydziału.

Za podstawę przy obliczaniu liczby cytowań brane są trzy źródła:

Web of Science - baza dostępna na platformie Web of Knowledge
Scopus - baza tworzona przez firmę Elsevier
Google Scholar - baza indeksująca teksty naukowe dostępne online (wykorzystywana m.in. przy analizie cytowań w aplikacji Publish or Perish).

Dane o liczbie cytowań nie są zamieszczane w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników WSFiP.

Autorzy publikacji mogą za sprawą usługi Google Scholar Citations również założyć własny profil, i w ten sposób gromadzić dane o własnym dorobku naukowym wraz z cytowaniami oraz automatycznie wyliczać wskaźniki cytowalności, w tym m.in. Indeks Hirscha (współczynnik charakteryzujący cały dorobek pracownika naukowego a nie wartość poszczególnych tytułów - liczba prac, które zostały co najmniej "H-razy" cytowane).

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała

 

Sekretarz Redakcji

mgr Dagmara Żabka

Tel. +48 33 829-72-42

E-mail: dzabka@wsfip.edu.pl

Strona 1 z 2

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here