sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

Spis treści

bw

Trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe na kierunku PEDAGOGIKA pn.Oligofrenopedagogika

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Podyplomowe Studia pn. Oligofrenopedagogika. (pełna oferta).

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia mają na celu nabycie, uzupełnienie lub usystematyzowanie podstaw wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem jej wszystkich subdyscyplin (podstaw oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej czy resocjalizacyjnej). Program studiów gwarantuje możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem metodycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej niezbędną i uprawniającą do podejmowania racjonalnych i skutecznych działań edukacyjnych oraz edukacyjno-rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Podniesie także swoje umiejętności w posługiwaniu się rozwiązaniami metodycznymi w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo. 

Studia Podyplomowe zakończone będą uzyskaniem dyplomu zgodnego z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

1. Odpis dyplomu ukończenia
studiów wyższych

2. Podanie (PDF

3. Curriculum Vitae (PDF)

4. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych  (PDF)

5. Jedno zdjęcie legitymacyjne

6. Kserokopia dowodu osobistego

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here