sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp mechanizmy

Studia podyplomowe, których oferta przedstawiona jest poniżej trwają dwa lub trzy semestry i kończą się egzaminem końcowym lub obroną pracy końcowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5.

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie opłat za studia podyplomowe

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 2/2016 w sprawie opłat za studia podyplomowe.

Powyższe opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni:
Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wykaz prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych:

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Trwają zapisy !!

Czytaj więcej...

euro europaStudia przeznaczone dla osób pragnących zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę do podjęcia pracy w charakterze analityka lub doradcy inwestycyjnego, a także do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

Czytaj więcej...

euro europaSkierowane są do osób przystępujących do egzaminu państwowego uprawniającego wykonywanie zawodu audytora

Czytaj więcej...

euro packStudia adresowane są do osób, które chcą podnieść kwalifikacje z zakresu organizacji, funkcjonowania

Czytaj więcej...

euro europaStudia przeznaczone są dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu podstaw informatyki i przedmiotów pokrewnych

Czytaj więcej...

euro packOferta ta skierowana jest do osób chcących nabyć, uzupełnić bądź usystematyzować wiedzę z zakresu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz ogólnej wiedzy prawniczej niezbędnej do wykonywania obowiązków pracowniczych. 

Czytaj więcej...

euro europaStudia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem, podniesieniem i dostosowaniem kompetencji z zakresu finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych do wymogów nowoczesnego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

euro europaStudia adresowane są do osób zajmujących się pozyskiwaniem pieniędzy z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

euro packStudia przygotowują do odbycia praktyki zawodowej i egzaminu na "rzeczoznawcę majątkowego"

Czytaj więcej...

euro packStudia adresowane są do kadry menedżerskiej firm i instytucji, pracowników działów marketingu, Public Relations

Czytaj więcej...

bw

Trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe na kierunku PEDAGOGIKA pn. Logopedia

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Podyplomowe Studia pn. Logopedia-studia kwalifikacyjne (pełna oferta).

Czytaj więcej...

euro europaNarodowy Bank Polski oraz Wyższa Szkoła Finansów i Prawa zapraszają na elitarne Studia Podyplomowe z zakresu mechanizmów funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej.

Czytaj więcej...

euro packMenedżer w jednostkach samorządu terytorialnego
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rocznych studiach podyplomowych Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej...

bw

Trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe na kierunku PEDAGOGIKA pn.Oligofrenopedagogika

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Podyplomowe Studia pn. Oligofrenopedagogika. (pełna oferta).

Czytaj więcej...

euro europaOferta ta jest adresowana do właścicieli i menedżerów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), osób aspirujących do roli przyszłych menedżerów i doradców biznesu, aplikantów kancelarii prawa gospodarczego i podatkowego oraz wszystkich innych zainteresowanych poszerzeniem zakresu skomplikowanej wiedzy o praktyce funkcjonowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw sektora MŚP.

Czytaj więcej...

euro packCelem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób funkcjonujących

Czytaj więcej...

euro europaStudia skierowane są dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Czytaj więcej...

euro europaStudia przygotowują słuchaczy do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia.

Czytaj więcej...

bw

Trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe pn. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wydział Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Podyplomowe Studia pn. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty studiów. (pełna oferta)

Czytaj więcej...

bw

Kierunek stworzony na potrzeby pracodawców i wspólnie z nimi skonstruowany, połączenie prawa z praktyką gospodarczą.

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!

Czytaj więcej...

euro packAbsolwenci studiów podyplomowych – w odpowiedzi na potrzeby wynikające z konieczności wspomagania procesów

Czytaj więcej...

euro packAdresowane są do kadry kierowniczej, pracowników służb finansowo-księgowych, biur rachunkowych

Czytaj więcej...

bw

Syndyk, zarządca i nadzorca masy upadłościowej
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rocznych studiach podyplomowych Syndyk, zarządca i nadzorca masy upadłościowej.

Oferta studiów jest skierowana do osób wykonujące zawód syndyka oraz zamierzające wykonywać ten zawód, ale także inne osoby mające ukończone studia wyższe i pragnące poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu Prawa i procedur upadłościowych.

euro europaStudia Podyplomowe, które uprawniają do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!

Czytaj więcej...

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

1. Odpis dyplomu ukończenia
studiów wyższych

2. Podanie (PDF

3. Curriculum Vitae (PDF)

4. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych  (PDF)

5. Jedno zdjęcie legitymacyjne

6. Kserokopia dowodu osobistego

Partnerzy i instytucje wspierające ...

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here