STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI w Katowicach
ma przyjemność zaprosić studentów i absolwentów do projektów:

 

1. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy:

 • posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • nie ukończyli 30 lat.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie psychologa,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej w formie wyjazdowej,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki zawodowe,
 • wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki,
 • wsparcie dla rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Katowicach przy ul. Lompy 14 ( pokój 416), telefoniczny 505 606 661, 505 606 746 lub mailowy

 


 

2. „Sprawni w Pracy”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób, które :

 • posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są nastawione na poszukiwanie pracy,
 • nie są uczestnikami warsztatów terapii zawodowej lub pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie psychologa,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • konsultacje z specjalistami niezależnego życia,
 • wsparcie prawnika.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • osobisty w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Katowicach przy ul. Lompy 14 (pokój 416),
 • telefoniczny 731 615 649, 505 606 746,
 • mailowy katowice@integracja.org.

 


 

3. Staż w administracji publicznej - wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II

Wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu rzadko występujących niepełnosprawności lub niepełnosprawności sprzężone
 • posiadają status osoby nieaktywnej zawodowo/poszukującej pracy/ bezrobotnej
 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku:

w przypadku kobiet: od 16 do 59 roku życia,
w przypadku mężczyzn: od 16 do 64 roku życia.

 

W ramach projektu beneficjent może otrzymać następujące wsparcie:

 1. Poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne, wsparcie trenera pracy (możliwość spotkań w domu lub innym dogodnym miejscu dla klienta);
 2. Spotkania indywidualne i grupowe wspomagające aktywizację społeczno-zawodową;
 3. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje;
 4. Staże w Śląskich jednostkach administracji publicznej (płatne);
 5. Pomoc asystenta na wszystkich formach wsparcia.

 


 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania ZAPRASZAMY do kontaktu:

• Osobistego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Lompy 14, pok. 416
40-040 Katowice

• Telefonicznego:

tel. 32 605 38 50
tel. kom. 505 606 661/ 505 606 746

• Mailowego: piotr.czarnota@integracja.org


KRS: 0000 102 130

www.integracja.org

 

Partnerzy i instytucje wspierające ...

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here