Redaktor Naczelny - Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. nadzw. WSFiP

Sekretarz - mgr Dagmara ŻABKA (sekretarz)

Komitet redakcyjny wydawnictwa (porządek alfabetyczny)

1.    prof. nzw. dr hab. WSFiP Jan OSTOJ 
2.    prof. dr hab. Piotr MATUSAK
3.    prof. dr hab. Stanislav MRAZ
4.    prof. dr hab. Jana STOFKOVA 
5.    prof. dr hab. Daniel STAVAREK 
6.    prof. dr hab. Leszek WILK
7.    prof. nzw. dr hab. Helena HENZLER-ŻAKOWSKA 
8.    prof. nzw. dr hab. Bronisław MŁODZIEJOWSKI
9.    prof. nzw. dr hab. Leon PODKAMINER
10.  prof. nzw. dr hab. Petr SUCHANEK

Redaktorzy tematyczni

1. dr Ryszard Bełdzikowski
2. dr Elżbieta Rak-Młynarska
3. dr Jarosław Storczyński
4. dr inż. Stefan Senczyna

Redaktor statystyczny

Dr hab. Danuta Jama, prof. nadzw. P Śl.

Redaktor językowy

mgr Joanna Osika

Zespół redakcyjny

1. dr Janusz OKRZESIK
2. dr Adam ŻABKA
3. mgr Grażyna BINDA-PIECKA
4. mgr Dagmara ŻABKA (sekretarz).

 

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here