Spis treści

 • H. Łapinska, "Polityka budżetowa a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego", Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-67-9, liczba stron 215, cena 32,00 zł.
 • W. Świątek, "Koncepcje pomiaru i prezentacji zasobów ludzkich w strukturze informacyjnej rachunkowości - wybrane aspekty", Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-61310-83-65-5, liczba stron 150, cena 25,00 zł
 • E. Rak-Młynarska, Kapitały w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wprowadzenie., Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-63-1, liczba stron 163, cena 25,00 zł
 • J. Storczyński, "Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1990-2015. W poszukiwaniu optymalnego modelu", Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-62-4, liczba stron 378, cena 46,00 zł
 • P. Mrowiec, "Zarządzanie instytucjami kredytowymi", Bielsko-Biała 2016 ISBN 978-83-61310-66-2, liczba stron 346, cena 44,00 zł
 • A. Żabka, "Efektywność wydatków budżetowych w tworzeniu warunków rozwoju lokalnego. Planowanie i ocena., Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-69-3, liczba stron 215, cena 30,00 zł
 • Academic Quarterly Publication, Scientific Journal WSFiP, Nr 4/2016, Bielsko-Biała 2016, ISSN 2084-1809, liczba stron 269, cena 30,00 zł
 • Academic Quarterly Publication, Scientific Journal WSFiP, Nr 3/2016 Bielsko-Biała 2016, ISSN 2084-1809, liczba stron 243, cena 30,00 zł
 • Academic Quarterly Publication, Scientific Journal WSFiP, Nr 2/2016, Bielsko-Biała 2016, ISSN 2084-1809, liczba stron 138, cena 30,00 zł
 • Academic Quarterly Publication, Scientific Journal WSFiP, Nr 1/2016, Bielsko-Biała 2016, ISSB 2084-1809, liczba stron 127, cena 30,00 zł
 • Kwartalnik Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 2/2016, Bielsko-Biała 2016, ISSN 2084-1809, liczba stron 156, cena 23,00 zł
 • Kwartalnik Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 1/2016, Bielsko-Biała 2016, ISSN 2084-1809, liczba stron 136, cena 20 zł "
 • Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej", Praca zbiorowa pod rd. Leona Podkaminera, Bielsko-Biała 2015, ISBN 978-83-61310-61-7, liczba stron 217, cena 90,00 zł
 • Kwartalnik Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 4/2015, Bielsko-Biała 2015, ISSN 2084-1809, liczba stron 130, cena 20,00 zł
 • Kwartalnik Zeszyty Naukowe WSFiP, Nr 3/2015, Bielsko-Biała 2015, ISSN 2084-1809, liczba stron 216, cena 29,00 zł
 • "Status prawny i ochrona prawna dziecka poczętego" Praca zbiorowa pod red. Leona Tyszkiewicza, Bielsko-Biała 2014, ISBN 978-83-61310-53-2, liczba stron 128, cena 23,00 zł
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here