Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest jednostką ogólnouczelnianą działającą od 1997 roku. Przez długi okres funkcjonowało jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, a od kwietnia 2011 roku, po zmianie nazwy Uczelni, jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem prac i ich rozpowszechnianie. Wydawnictwo publikuje m.in.

 • podręczniki
 • monografie naukowe
 • Zeszyty Naukowe - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (ang. ASEJ - Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law)
 • debiuty studenckie
 • oraz materiały naukowo-dydaktyczne w ramach working-, learning-, discussion papers. 
 • inne materiały promujące i wspomagające uczelnię 

Autorami wydawanych publikacji są pracownicy naukowi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz studenci Uczelni. Publikacje wydawane przez Wydawnictwo są recenzowane przez wybitnych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych - co jest gwarantem ich wysokiego poziomu naukowego.

Wydawnictwo współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, bibliotekami i księgarniami na terenie całego kraju. Prowadzi ono również sprzedaż publikacji dla indywidualnych odbiorców i księgarń.

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Prorektorowi Uczelni. Organami doradczymi Rektora są:

 • Komitet Redakcyjny Wydawnictwa
 • Komitet Redakcyjny Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Działalnością Wydawnictwa kieruje Redaktor Naczelny, zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

regal 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here