ORGANIZACJA ZAJĘĆ W WSFIP W BIELSKU-BIAŁEJ

 • Studia stacjonarne: trzy dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, piątek
 • Studia niestacjonarne: zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

STREFA WSPARCIA PRACY STUDENTA

 • Uczelnia sukcesywnie udostępnia on-line plany - konspekty wykładów zweryfikowane przez prowadzących zajęcia
 • Istnieje możliwość realizacji studiów i staży w kraju i za granicą
 • Dostępne stypendia socjalne i za wyniki w nauce, finansowane przez MNiSW
 • Wsparcie w poszukiwaniu pracy ze strony Biura Karier i Zatrudnienia
 • Uczelnia dysponuje miejscami w akademiku

WZBOGACENIE OFERTY DYDAKTYCZNEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016-17

Kierunek  finanse i rachunkowość

 • Specjalność „rachunkowość i zarządzanie w logistyce” (studia I stopnia)
 • Specjalność „psychologia w zarządzaniu finansami” (studia II stopnia)

Zobacz pełną ofertę kształcenia

Kierunek „prawo” (jednolite 5-cio letnie studia magisterskie) - uzupełnienie specjalizacją w zakresie:

 • biznesu
 • administracji publicznej
 • mediacji
 • służby porządku publicznego (w ramach porozumienia z Komendą Główną Policji)

Warsztaty przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”

 • Specjalność „służby porządku publicznego” (realizowana w ramach porozumienia z Komendą Główną Policji)

Przeciętne dochody absolwentów WSFiP w Bielsku-Białej uzyskane w pierwszym roku po otrzymaniu dyplomu są wyższe od przeciętnej krajowej i jedne z najwyższych spośród okolicznych uczelni.

Zobacz: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

 

Ponadto Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej:

 • posiada bogatą ofertę kształcenia dopasowaną do potrzeb rynku pracy
 • realizuje plany i programy studiów, które oparte są na międzynarodowych wzorcach, właściwych dla danego zakresu kształcenia
 • zatrudnia wysokiej klasy wykładowców z kraju i zagranicy
 • posiada jedyne na Podbeskidziu laboratorium kryminalistyczne
 • kontroluje na bieżąco jakość zajęć (w tym za pośrednictwem studentów)
 • realizuje plany i programy studiów skonsultowane z pracodawcami
 • zapewnia możliwość wyboru przedmiotów między-kierunkowych, pozwalając na zdobycie unikatowego zestawu kompetencji
 • posiada nowoczesne pracownie dydaktyczne i laboratoria
 • współpracuje z przedsiębiorcami z regionu
 • jest pozytywnie postrzegana na regionalnym rynku pracy

 

Kadra mająca szczególne uznanie krajowe i międzynarodowe

Prof. dr hab. Jerzy OSIATYŃSKI

 • Konsultant Banku Światowego, Programu Rozwoju ONZ (UNDP) oraz innych organizacji międzynarodowych i pozarządowych w dziedzinie transformacji gospodarczej, głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (1995-2008),
 • Minister Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1992-1993,
 • Członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A.
 • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na lata 2007-2010
 • Członek Komitetu Badań Ekonomicznych NBP od 2009 r
 • Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (01-04.2010 r.)

Prof. dr hab. Stanisław OWSIAK

 • Członek Rady Polityki Pieniężnej Rzeczpospolitej Polskiej od 2004 r.
 • Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego od 2007r.
 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1999 r.)
 • Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (1994-2004)
 • Ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP (1990-2004)
 • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999 r)
 • Członek Społecznej Rady Planowania (1994-1997), konsultant Prezesa Rady Ministrów RP (1996-1997)
 • Członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1999-2002),
 • Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2003-2004).
 • Prorektor ds. Nauki Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-2002

prof. dr hab. Jerzy CIEMNIEWSKI

 • polityk,
 • doktor habilitowany nauk prawnych,
 • poseł na Sejm I, II i III kadencji,
 • sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2007

dr Janusz OKRZESIK

 • Poseł na Sejm RP X kadencji w latach 1989 – 1991
 • Senator RP w latach 1993-1997
 • Senator RP w latach 1997-2001

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here