ORGANIZACJA ZAJĘĆ W WSFIP W BIELSKU-BIAŁEJ

 • Studia stacjonarne: trzy dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, piątek
 • Studia niestacjonarne: zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

STREFA WSPARCIA PRACY STUDENTA

 • Uczelnia sukcesywnie udostępnia on-line plany - konspekty wykładów zweryfikowane przez prowadzących zajęcia
 • Istnieje możliwość realizacji studiów i staży w kraju i za granicą
 • Dostępne stypendia socjalne i za wyniki w nauce, finansowane przez MNiSW
 • Wsparcie w poszukiwaniu pracy ze strony Biura Karier i Zatrudnienia
 • Uczelnia dysponuje miejscami w akademiku

WZBOGACENIE OFERTY DYDAKTYCZNEJ

Kierunek  finanse i rachunkowość

 • Specjalność „rachunkowość i zarządzanie w logistyce” (studia I stopnia)
 • Specjalność „psychologia w zarządzaniu finansami” (studia II stopnia)

Zobacz pełną ofertę kształcenia

Kierunek „prawo” (jednolite 5-cio letnie studia magisterskie) - uzupełnienie specjalizacją w zakresie:

 • biznesu
 • administracji publicznej
 • mediacji
 • służby porządku publicznego (w ramach porozumienia z Komendą Główną Policji)

Warsztaty przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”

 • Specjalność „służby porządku publicznego” (realizowana w ramach porozumienia z Komendą Główną Policji)

Przeciętne dochody absolwentów WSFiP w Bielsku-Białej uzyskane w pierwszym roku po otrzymaniu dyplomu są wyższe od przeciętnej krajowej i jedne z najwyższych spośród okolicznych uczelni.

Zobacz: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

 

Ponadto Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej:

 • posiada bogatą ofertę kształcenia dopasowaną do potrzeb rynku pracy
 • realizuje plany i programy studiów, które oparte są na międzynarodowych wzorcach, właściwych dla danego zakresu kształcenia
 • zatrudnia wysokiej klasy wykładowców z kraju i zagranicy
 • posiada jedyne na Podbeskidziu laboratorium kryminalistyczne
 • kontroluje na bieżąco jakość zajęć (w tym za pośrednictwem studentów)
 • realizuje plany i programy studiów skonsultowane z pracodawcami
 • zapewnia możliwość wyboru przedmiotów między-kierunkowych, pozwalając na zdobycie unikatowego zestawu kompetencji
 • posiada nowoczesne pracownie dydaktyczne i laboratoria
 • współpracuje z przedsiębiorcami z regionu
 • jest pozytywnie postrzegana na regionalnym rynku pracy

 

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here