Działania Biura Karier i Zatrudnienia skierowane są przede wszystkim do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa i mają one pomóc w wytyczeniu drogi rozwoju zawodowego, jak również ułatwić wejście na rynek pracy, co w efekcie usprawni poszukiwanie zatrudnienia odpowiadającego zdobytym  kwalifikacjom i aspiracjom.

Biuro Karier i Zatrudnienia zaprasza również do współpracy pracodawców zainteresowanych ułatwieniem studentom i absolwentom, poruszanie się po rynku pracy. Pomożemy również pozyskać odpowiednich pracowników, praktykantów, stażystów czy wolontariuszy.

Kim jesteśmy?

Biura Karier to jednostki organizacyjne, które od wielu lat funkcjonują w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanadzie. Od kilku lat możemy zaobserwować wzrost ich liczby także w Polsce. Biura Karier oferują studentom i absolwentom pomoc w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Pracownicy tych jednostek mają na celu poszerzanie wiedzy studentów i absolwentów na temat ciągle zmieniających się realiów na rynku pracy jak również szeroko rozumianą pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Założone cele staramy się realizować poprzez:

 • prowadzenie rozmów doradczych i konsultacji,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych w zakresie skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itp.), autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • aktualizowanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży
 • nawiązywanie kontaktów z pracodawcami
 • zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących dalszego kształcenia i udoskonalania zawodowego

Co możesz zyskać odwiedzając nasze biuro?

 • dostęp do aktualnych ofert pracy nadesłanych na Uczelnię
 • informacje na temat firm organizujących praktyki i staże
 • adresy stron internetowych i firm zajmujących się pośrednictwem pracy i doradztwem personalnym
 • doradztwo z zakresu problematyki rynku pracy
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • informacje o aktywnych technikach poszukiwania pracy
 • informacje dotyczące możliwości dalszego podwyższania kwalifikacji zawodowych

Za treści ofert i wynikające z nich zobowiązania ponoszą odpowiedzialność podmioty zgłaszające ofertę.