Wychodząc naprzeciw licznym głosom i oczekiwaniom środowiska Wyższa Szkoła Finansów i Prawa wkrótce rozpoczyna rekrutację na Kierunki: Administrację oraz Zarządzanie i Prawo w Biznesie. 

Administracja w obecnych czasach jest wysoce pożądaną specjalizacją, która – jak się wydaje – daje szerokie możliwości zatrudnienia w przyszłości. Zmieniają się czasy, rządy i inne uwarunkowania, jednakże dla dobrego pracownika administracji praca będzie zawsze, gdyż właśnie od takich osób zależy dobre i sprawne funkcjonowanie Państwa. Stąd decyzja o podjęciu kształcenia studentów na tego rodzaju kierunku w WSFiP jest decyzja trafioną!

Z kolei Zarządzanie i prawo w biznesie to kierunek, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnych czasów. Dzisiaj chcąc dobrze funkcjonować w świecie szeroko rozumianego biznesu należy posiadać wszechstronną wiedzę i umiejętności. Tego rodzaju kompetencje dla przyszłych ludzi biznesu dają nowo powstałe specjalności na Kierunku Administracja. Zagadnienia z finansów, zarządzania i prawa doskonale się uzupełniają i dają komplementarne wykształcenie dla podejmujących naukę na tym właśnie Kierunku.

Poniżej krótka charakterystyka poszerzonej oferty.


KIERUNEK: Administracja 

Studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone będą w dwóch specjalnościach: 

 • Administracja samorządowa 
 • Administracja skarbowa

Celem studiów jest przygotowanie kadr do pracy w administracji publicznej. Studia na kierunku Administracja, studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie studiów realizowane są przedmioty wspólne oraz przedmioty przypisane do danej specjalności.

Przedmioty wspólne – realizowane przez studentów niezależnie od wybranej specjalności obejmują między innymi:

 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne i Prawo finansowe
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo zamówień publicznych

Specjalność Administracja samorządowa

W ramach specjalności przewidziano takie przedmioty jak np.:

 • Dochody jednostek samorządu terytorialne
 • Język czeski i język słowacki
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Prawo budowlane 

Specjalność Administracja samorządowa jest ukierunkowana na pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalność Administracja skarbowa

Na specjalności Administracja skarbowa przewidziane są przedmioty takie jak np.:

 • Podatki dochodowe
 • VAT i akcyza jako podstawowe elementy systemu podatkowego w Polsce
 • Postępowanie podatkowe
 • Zwalczanie przestępczości skarbowej

Specjalność jest dedykowana dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej, a także dla pracowników urzędów gminnych zajmujących się podatkami i opłatami lokalnymi.


KIERUNEK: Zarządzanie i prawo w biznesie

Studia I stopnia prowadzone są w dwóch specjalnościach: 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji gospodarczej
 • Zarządzanie jakością

Studia na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia  trwają 3 lata (6 semestrów).

W ramach studiów realizowane są przedmioty wykształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego.

Wykaz przedmiotów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie:

Przedmioty wykształcenia ogólnego:

 • Język obcy  (angielski) 
 • Technologie informacyjne 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Psychologia/Socjologia
 • Etyka w biznesie

Przedmioty podstawowe 

 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Podstawy nauki o państwie i prawie
 • Statystyka opisowa
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Prawo cywilne
 • Podstawy prawa handlowego
 • Prawo karne gospodarcze
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Dowodzenie

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybrane przedmioty:

 • Rekrutacja pracowników i planowanie kariery
 • Systemy organizacji pracy
 • Systemy motywacji pracowników 
 • Ocena pracy 
 • Potrzeby szkoleniowe pracowników
 • Psychologia kierowania

Przedmioty kierunkowe 

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Prawo pracy 
 • Prawo podatkowe

Specjalność Zarządzanie jakością

Wybrane przedmioty:

 • Systemy zarządzania jakością 
 • Metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością 
 • Certyfikacja i akredytacja
 • Audytowanie systemów jakości
 • Zarządzanie technologią  
 • Uregulowania prawne w zakresie jakości

Celem kształcenia jest nabycie kompetencji w zakresie nauk ekonomicznych a w szczególności nauk o zarządzaniu oraz umiejętności menedżerskich, uzupełnionych o wiedzę prawną w obszarze celów, zasad, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji. 

Absolwent studiów uzyskuje praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną teorią z wyżej wymienionych obszarów oraz umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania jednostką w szczególnych sytuacjach. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w działach personalnych przedsiębiorstw czy firm konsultingowych.


Szczegółowe informacje o nowych Kierunkach studiów w WSFiP można uzyskać w dziekanatach Uczelni pod numerem telefonu: 33 8297241 lub 33829726.

Serdecznie zapraszamy!

 

Brak wydarzeń
Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here