W ramach kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uczelnia kształci studentów m.in. na specjalnościach: Kryminologia i kryminalistyka oraz Kryminalistyka i detektywistyka. Obie specjalności wymagają unikatowej wiedzy oraz zaplecza w postaci profesjonalnego laboratorium kryminalistycznego. Oba te warunki zostały spełnione w naszej uczelni w stopniu najwyższym.

Trzeba przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że kryminalistyka jest dyscypliną naukową kompleksową, bowiem czerpie z osiągnięć i metod wielu innych dyscyplin naukowych. Oczywiście wypracowuje również własne metody badawcze, z zakresu m.in. medycyny sądowej, chemii, antropologii, fizyki, psychologii, materiałoznawstwa, inżynierii, a także językoznawstwa. Wszelkie te działania mają na celu sprawnie i szybko zmierzać do wykrycia przestępstwa i jego sprawcy, a także zgromadzenia obiektywnych dowodów ich winy. Na etapie postępowania przygotowawczego kryminalistyka dostarcza argumentów dla prokuratora, który sporządza akt oskarżenia i kieruje go do Sądu. Przed sądem następuje walidacja dokonanych ustaleń (rzeczowych i osobowych źródeł informacji).

Cały obszar kryminalistyki jest bardzo rozległy i obejmuje taktykę kryminalistyczną tj. praktykę śledczą i dochodzeniową, a także czynności operacyjno- rozpoznawcze; technikę kryminalistyczną, czyli ujawnianie techniczne i procesowe śladów kryminalistycznych związanych z człowiekiem, rzeczą lub stanem; wreszcie profilaktykę kryminalistyczna wykorzystująca zdobycze kryminalistyki do zapobiegania przestępstwom lub/i ich ilość znacznie ograniczając.

Obszar techniki kryminalistycznej – najbardziej eksploatowana składowa – to wyróżnione działy takie jak:

 • daktyloskopia (identyfikacja człowieka na podstawie jego linii papilarnych),
 • traseologia (identyfikacja stóp, także obutych, identyfikacja śladów bieżnika kół pojazdów),
 • mechanoskopia (identyfikacja narzędzi służących do popełniania przestępstw),
 • fonoskopia (identyfikacja człowieka na podstawie jego głosu),
 • badania pisma ręcznego (identyfikacja konkretnego człowieka na podstawie jego pisma),
 • badania techniczne dokumentów (analiza prawdziwości dokumentu, w tym wykrywanie podrobienia lub/i przerobienia),
 • badania broni palnej, pocisków i łusek,
 • badania biologiczne i genetyczne śladów (identyfikacja donatora danego śladu biologicznego z miejsca zdarzenia),
 • fotografia i fotogrametria (identyfikacja osoby, rzeczy, stanu),
 • osmologia (identyfikacja na podstawie zapachu),
 • badania fizykochemiczne (identyfikacja materiałów wybuchowych, lakierów, mineralogiczne gleby, mikrośladów i pogorzelisk),
 • badania śladów emocjonalnych (badania poligraficzne (wariograficzne) osób i identyfikacja na podstawie śladów pamięciowych.

Znacznym i rozbudowanym działem techniki kryminalistycznej są także badania wypadków komunikacyjnych.

Dla każdego z wymienionych działów technika kryminalistyczna opracowała własne czynności pozyskiwania materiałów porównawczych, pobieranych od osób podejrzanych lub oskarżonych.

Funkcjonują w ramach danych specjalności bazy komputerowe, zawierające informacje o śladach linii papilarnych (AFIS), baza Genom (profile genetyczne), łusek i pocisków oraz broni palnej, anonimów o treściach przestępczych itp. Dzięki współpracy z operatorami telefonii komórkowej prowadzi się profilowania kryminalne umożliwiające prześledzenie logowania się danego numeru ze stacjami bazowych (tzw. BTR-y), co umożliwia na dokonanie lokalizacji i drogi dojścia i odejścia z miejsca zdarzenia.

Szybko rozwijająca się metoda rejestracji wizyjnej obszarów publicznych i obiektów chronionych (oddziały banków, stacje kolejowe, lotniska, sklepy z biżuterią, obiekty handlowe i dystrybucji paliw płynnych, itd.), czyli monitoring umożliwiają całodobowy nadzór, rejestrując wszystkie zdarzenia i osoby. Pozyskiwane zapisy dowodowego monitoringu umożliwiają identyfikację osób, pojazdów, sytuacji i nieszczęśliwych zdarzeń. Jakość tych monitoringów polepsza się z każdym rokiem umożliwiając bardziej optymalne gospodarowanie służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Sposób dokonywania przestępstwa charakteryzujący danego sprawcę określany jest mianem modus operandi, czyli właściwy dla danego człowieka uwzględniający jego sprawność fizyczną i intelektualną, poziom i kierunek wykształcenia, umiejętności i nawyki, posiadane narzędzia i sposób ich użycia itd. Przeprowadzona szczegółowa analiza tych uwarunkowań pozwala niejednokrotnie na indywidualizację sprawstwa.

Pamięć człowieka pozwala na odtworzenie tzw. portretu pamięciowego za pomocą wykwalifikowanego rysownika policyjnego lub też programu komputerowego sprawcy (sprawców), których dany świadek lub osoba pokrzywdzona widziała tylko przez sekundy. Tego typu portrety są publikowane w różnych środkach komunikacji, jak prasa, Internet, telewizja, Przynoszą one bardzo często szybkie ustalenie personaliów sprawcy i jego ujęcie.

Doskonalone są ponadto metody śledcze, metody i sposoby prowadzenia przesłuchania (także dziecka przy udziale psychologa), eksperymentu procesowego na miejscu zdarzenia, a przede wszystkim prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, także z wykorzystaniem techniki 3D.

Ostatnie lata przyniosły możliwości profilowania sylwetki (opisu morfologicznego i psychologicznego) sprawcy na podstawie analizy psychologiczno-kryminalistycznej wszelkich ujawnionych na miejscu zdarzenia śladów. Biegli z tej unikalnej specjalności określani są mianem profilerów.

Brak wydarzeń
Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here