W dniu 12 maja 2017 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej konferencja naukowa pt. "Bezpieczeństwo, a prawa Człowieka. Ku właściwym proporcjom".

W ramach obrad, które składały się z trzech paneli dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele naszej Uczelni a także innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych oraz przedstawiciele organów stosowania prawa, w tym przede wszystkim przedstawiciel Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. To niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony praw podmiotowych i bezpieczeństwa obywateli, funkcji organów władzy państwowej i stosowania prawa a także kształtowania świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia obywateli wydarzenie naukowe realizowane przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych, skupiło zainteresowanie wielu przedstawicieli nauki z dziedziny Prawa i Bezpieczeństwa wewnętrznego reprezentujących krajowe i zagraniczne środowiska naukowe i akademickie.

Tematyka konferencji została ułożona w ten sposób aby w toku dyskusji można było dokonać przeglądu istniejących przepisów normujących przedmiot dyskusji z równoczesnym wskazaniem oczekiwanego zakresu regulacji prawnej celem usunięcia istniejących luk prawnych a także sprecyzowania przyszłych działań praktyków - specjalistów zajmujących się problemem bezpieczeństwa w szerokim jego znaczeniu zwłaszcza w obliczu zagrożeń terrorystycznych wynikających z ogólnej sytuacji międzynarodowej.

Stworzona w ten sposób szeroka płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie konstruowania instytucji i kierunków bezpieczeństwa stwarza doskonałą możliwość przeprowadzenia szerokiej analizy istniejącego stanu prawnego normującego problematykę bezpieczeństwa a także oceny zabezpieczeń przeciwdziałających jego występowaniu w ogóle i minimalizacji jego skutków na wielu płaszczyznach jego występowania a jego wynik pozwoli na wskazanie podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie i stosowanie prawa w zakresie monitorowania istniejących a służbom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa na wskazanie kierunków przeciwdziałania możliwym do wystąpienia zagrożeniom a także na minimalizację skutków ich występowania.

W pierwszym panelu dyskusyjnym o wyraźnie prawnym charakterze odbywającym się pod przewodnictwem Prof. dra hab. Leszka Wilka zostały wygłoszone niezwykle ciekawe referaty naukowe w tym:

 1. Wspólny referat Pani Prof. dr hab. Anny Łabno i Pana mgra Macieja Taraska - pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. "Funkcja Państwa ochrony wolności jednostki",
 2. Pani dr Alicji Maciejowskiej z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pt."Poczucie bezpieczeństwa, jako dobro osobiste",
 3. Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Pana dra Mariusza Grążawskiego pt. "Bezpieczeństwo w budynkach sądowych a prawa Człowieka i Obywatela”,
 4. Pani dr Anny Wilk pt. "Monitoring nieruchomości prywatnych - aspekty prawne".

Drugi panel dyskusyjny prowadzony pod kierunkiem Pana dra Ryszarda Bełdzikowskiego, pracownika naukowo-dydaktycznego Wyższej szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej był ukierunkowany na ocenę stanu prawnego normującego sferę szeroko rozumianego bezpieczeństwa a także na ocenę istniejących i wskazanie przyszłych jego zagrożeń. W toku dyskusji prelegenci i osoby biorące aktywny udział w dyskusji poruszyli wiele aspektów związanych z przedmiotem obrad a także sposobom przeciwdziałania ich występowania. W panelu tym ciekawe referaty wygłosili:

 1. Dr Michał Chajda, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pt. Instrumenty prawne zwalczania finansowania terroryzmu,
 2. Dr Łukasz Iluk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pt. „Przymus państwowy kontra konstytucyjna wolność pokojowych zgromadzeń. Czy bierny opór może być formą przemocy? Protest przed sejmem w grudniu 2016 r. - Studium przypadku w tle z niemieckim prawem o zgromadzeniach.?”
 3. Pan dr Maciej Thorz z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pt."Zagrożenie porządku konstytucyjnego oraz praw i wolności Człowieka w świetle problemów migracyjnych występujących współcześnie w państwach Unii Europejskiej",
 4. Pan dr Maciej Banasik z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Pan dr Maciej Thorz z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wygłosili wspólny referat pt. "Budowa bezpieczeństwa sektora finansowego w kontekście praw Człowieka" oraz,
 5. Pani dr Elżbiety Maj z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pt."Bezpieczeństwo społeczne jako element bezpieczeństwa narodowego".

Trzeci panel dyskusyjnym prowadzony pod kierunkiem Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Pana dra Jarosława Storczyńskiego miał charakter mieszany z nastawieniem głównie na odniesienie istniejącego obecnie stanu faktycznego do obowiązujących zasad ustrojowych i stanowił tematyczne uzupełnienie tematyki poruszonej we wcześniej przeprowadzonych panelach dyskusyjnych. Celem tego panelu było podsumowanie wygłoszonych referatów oraz wskazanie kierunków dalszych prac w tym zakresie. W toku tej dyskusji ciekawe referaty wygłosili:

 1. Pana Prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pt."Specyfika identyfikacji osób z monitoringu a prawa Człowieka",
 2. Pani dr Beaty Machay z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pt." Imigranci w Polsce na przestrzeni wieków, rys historyczno-prawny",
 3. Pana dra Lucjana Wrońskiego z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pt." Osobiste prawa: przyrodzone czy konwencjonalne.

Oprócz świata nauki i dydaktyki w konferencji aktywie uczestniczyli także słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy w kuluarowych dyskusjach z prelegentami referatów naukowych prezentowali swój punkt widzenia na istniejące i możliwe przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa a także na kompletność aktów normatywnych normujących ten rodzaj stosunków społecznych. W toku tych dyskusji często przewijał się temat skuteczności stosowania prawa w celu realizacji zasady ochrony praw podmiotowych naruszonych sprzecznymi z prawem działaniami grup nacisku i grup terrorystycznych. Dla uczestniczących w konferencji słuchaczy było to niezwykle ciekawe i absorbujące przeżycie a wyniesione z niego doświadczenia z pewnością będzie skutkować pozytywnie na tok dalszych ich studiów.

Obrady konferencyjne trwały do późnych godzin popołudniowych. Okoliczność ta wskazuje, iż omawiana problematyka jest niezwykle żywa a sposoby jej rozwiązywania i kierunki regulacji wciąż nie są jednolite i wywołują burzliwe dyskusje. Taki stan faktyczny wskazuje, że tematyka ta może stanowić temat kolejnych konferencji naukowych.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Leszek Wilk Kierownik Katedry Prawa WSFiP, a Dziekan dr Jarosław Storczyński podziękował imiennie wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie konferencji.

Link do pełnej galerii zdjęć

Brak wydarzeń
Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297240

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here