W naszej Uczelni od lat istnieją i z powodzeniem realizują założenia programowe różnorodne Koła Naukowe. Z tego powodu Uniwersytet Śląski wystosował do nas zaproszenie do uczestnictwa w otwartym spotkaniu naukowców, w którym udział z pewnością wzbogaci wiedzę z zakresu prawa, psychologii, kryminalistyki i kryminologii. Spośród prelegentów wystąpią wykładowcy naszej Uczelni w osobach Prof. dr hab Leszek Wilk oraz dr Przemysław Piątek. Jest organizowany wyjazd na to spotkanie. Wszystkie osoby zainteresowane są proszone o kontakt z opiekunem Koła Naukowego Studentów Prawa, dr Mirosławem Wróblem / +48 669 696 443/. Szczegóły merytoryczne poniżej.

Szanowni Państwo!

W imieniu studenckich kół naukowych: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Psychologii w Prawie oraz Prawa Medycznego pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić do udziału w sympozjum naukowym pt.: Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne, która odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku w auli nr 8 budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ulicy Bankowej 11b. Honorowy patronat nad sympozjum objęła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

Podstawą planowanych rozważań jest zakończenie badań kryminologicznych i kryminalistycznych przedmiotowego zjawiska przez dr Andrzeja Gawlińskiego, który na podstawie kwerendy akt przeprowadzonej na terenie całego kraju opracował monografię doktorską. Dodatkowo w sympozjum wezmą udział Pani dr Joanna Stojer-Polańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest współautorką monografii pt.: Samobójstwo. Stare problemy - nowe rozwiązania (Kraków 2013) oraz opracowania poświęconego kryminalistycznym i psychologicznym aspektom śmierci zadanej w wyniku działań autoerotycznych. W konferencji w roli prelegenta weźmie także udział Pan Dariusz Pietrek z Śląskiego Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych, przedstawiciel podmiotów prowadzących czynności ratownicze wobec osób podejmujących próby samobójcze Pan kpt. Artur Luzar oraz biegły sądowy z zakresu poszukiwań osób na akwenach wodnych i w miejscach trudno dostępnych - Pan Maciej Rokus.

Do udziału w sympozjum zaproszono także przedstawicieli nauki, udanie łączących karierę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych związanych z udziałem w procesie stosowania prawa. Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy bowiem reprezentującego Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Pana dr hab. Mariusza Frasa, specjalistę z zakresu prawa karnego materialnego Pana prof. dr hab. Leszka Wilka oraz przedstawiciela Katedry Kryminalistyki - Pana dr hab. Marka Leśniaka. Nad przebiegiem sympozjum w roli przedstawicieli Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury czuwać będą PPO Piotr Kosmaty oraz PPK w st. spocz. dr Przemysław Piątek.

Do udziały w konferencji zaprosiliśmy także sędziów, prokuratorów i policjantów pełniących służbę na terenie Województwa Śląskiego. Konferencja będzie zatem miała charakter sympozjum naukowego, które jednocześnie wypełni znamiona szkolenia ustawicznego sędziów, prokuratorów i policjantów, prowadzonego z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego. Wspólny udział w planowanym przedsięwzięciu wszystkich przedstawicieli organów ochrony prawnej oraz środowiska naukowego daje możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń skutkujących podniesieniem standardów prowadzonych postępowań karnych oraz popularyzacją wyników badań naukowych i poszukiwaniem nowych obszarów badań.

Mając na uwadze, wartość poznawczą naszego przedsięwzięcia do udziału w sympozjum pragniemy także serdecznie zaprosić zainteresowanych powyższą problematyką przedstawicieli młodzieży akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i uczniów liceów z klasami o profilu prawniczym i policyjnym.

Serdecznie zapraszamy Organizatorzy.

Zdjęcie okładki - link

Brak wydarzeń
Kwiecień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here