W dniu 18 maja 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo – finansowych w Europie"

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt „Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo – finansowych w Europie”

 

Konferencja odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Uczelni w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego 5 (Osiedle Polskich Skrzydeł). Konferencja organizowana jest przez Katedrę Bankowości i Finansów.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Celem konferencji jest identyfikacja efektów oraz przedstawienie przewidywanych kierunków zmian w gospodarce narodowej (w tym w jej systemie finansowym) wywołanych procesami gospodarczo-finansowymi we współczesnej Europie. Zakłada się, że upowszechnienie wyników badań we wskazanym wyżej obszarze stworzy szersze możliwości perspektyw rozwojowych sektora polskich przedsiębiorstw, w tym także instytucji finansowych, a także przyczyni się do rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce. Cel został określony zgodnie z regułą S.M.A.R.T, pozostając prostym, mierzalnym oraz realnym do osiągnięcia poprzez m.in.: prezentację wyników najnowszych badań, wymianę poglądów i opinii naukowych, rozpowszechnienie publikacji z konferencji, udział młodzieży oraz innych osób zainteresowanych tematem w obradach.

TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE PROBLEMY Z ZAKRESU:

 • określenia czynników konkurencyjności gospodarki narodowej wynikających z procesów gospodarczo-finansowych zachodzących w Europie,
 • unifikacji obecnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie i ich wpływu na funkcjonowanie oraz konkurencyjność gospodarki narodowej,
 • prawnych podstaw funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych w UE w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego, a także wzrostu gospodarczego krajów członkowskich.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. nadzw. dr hab. Leon Podkaminer – Wiedeński Instytut Międzynarodowych Porównań Gospodarczych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Vladimir Gonda – Ekonomická Univerzita v Bratyslave,
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Prof. dr hab. Stanislav Poloućek – VSB Technicka Univerzita v Ostrave,
 • Prof. dr hab. Daniel Stavarek – Silesian University in Opava, WSFiP w Bielsku-Białej,
 • Prof. dr hab. Jana Stofkova – Zilinska Univerzita v Żilinie,
 • Prof. dr hab. Stanislav Stofko – Zilinska Univerzita v Żilinie,
 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr hab. Mariusz Andrzejewski, Prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr hab. Jacek Binda, Prof. WSFiP – WSFiP w Bielsku-Białej,
 • dr hab. Wiesława Caputa – Prof. PŚl. – Politechnika Śląska,
 • dr hab. Waldemar Dotkuś, Prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • dr hab. Jan Ostoj, Prof. WSFiP – WSFiP w Bielsku-Białej,
 • dr hab Józef Pfaff, Prof. UE Katowice - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • dr hab. Danuta Szwajca - Politechnika Śląska,
 • dr Piotr Szpunar – Narodowy Bank Polski
 • Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa: 500 zł (opłata obejmuje udział w obradach, lunch, oraz publikację wydaną po Konferencji).

Istnieje również możliwość opublikowania referatu bez uczestnictwa w Konferencji. Opłata wynosi 400 zł.

Referaty najwyżej ocenione przez Radę Programową Konferencji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych (7 punktów) bez dodatkowych opłat, a pozostałe jako rozdział w monografii wydanej po konferencji (5 punktów).

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa:
do dnia 30 kwietnia 2017r. na adres: finanse@wsfip.edu.pl

Termin opłaty za udział w Konferencji:
do dnia 30 kwietnia 2017r., z zaznaczeniem kogo imiennie wpłata dotyczy.

Termin nadsyłania tekstów referatów:
do dnia 6 maja 2017r.,
na adres mailowy: finanse@wsfip.edu.pl

 Forma płatności:
przelew na konto WSFiP: Bank PEKAO S.A.: 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

z dopiskiem: konferencja finanse.

Wpłacona należność w przypadku nieobecności z przyczyn niezależnych od organizatora nie podlega zwrotowi.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa.

 

TERMINY

 • Termin zgłoszeń uczestnictwa – do 30 kwietnia 2017 r.
 • Termin dokonania wpłaty – do 30 kwietnia 2017 r.
 • Termin nadsyłania referatów – do 6 maja 2017 r.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 

 • Dr inż. Adam Żabka – Przewodniczący,
 • Dr Elżbieta Rak-Młynarska,
 • Dr Paweł Mrowiec,
 • Dr Halina Łapińska,
 • Mgr Grażyna Binda-Piecka,
 • Mgr Ewa Grygierczyk-Ciupak.

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa,
ul. Cz. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała,
tel. +48 33 829 72 12
e-mail: finanse@wsfip.edu.pl 

 

DO POBRANIA:

 

 

Brak wydarzeń
Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297240

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here